Sejm RP

Zakresem opracowania jest projekt koncepcyjny zagospodarowania zieleni przy budynku Senatu i Sejmu w Warszawie.

Główne założenia to rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne oraz utworzenie stref wypoczynku wśród różnorodnej zieleni. Wyodrębnione miejsce zieleni znajduję się w zacisznym miejscu w sąsiedztwie parku, naszym celem było wyeksponowanie jego walorów tworząc reprezentacyjne miejsce spotkań.

Charakter miejsca tworzy mała architektura w postaci altany z zadaszeniem z metaloplastyki ze szkłem, scena oraz podest kawiarniany ze stolikami. Styl projektowanych elementów nawiązuje do architektury całego kompleksu budynków przy Kancelarii Sejmu.

Murki ozdobne wypełnione zielenią tworzą urozmaicone ukształtowanie terenu, w ich pobliżu są ustawione ławki do wypoczynku. Dominantą rośliną jest dąb czerwony pośród płyt betonowych wypełnionych kamieniem. Dobór roślin zaprojektowany pod względem atrakcyjności całorocznej, kolorystyka roślin to przewaga: odcieni zieleni, roślinność zimozielona, kwitnąca na biało oraz czerwone ulistnienie.