Przestrzeń publiczna

Plac Wolności
Lokalizacja: Włocławek
Powierzchnia: 4 000 m2

Zakresem opracowania jest projekt koncepcyjny zagospodarowania rabat kwiatowych. Zaproponowaliśmy kształty roślinne nawiązujące graficznie do wzorów fabryki fajansu we Włocławku.

Tożsamość miasta jest bardzo istotna, ponieważ to miejsce jest głównym placem miejskim. Rabaty zostały podzielone na kolory, gdzie nie mogło zabraknąć bieli i granatu głównego motywu fajansu włocławskiego. Roślinność jest niska, aby nie przysłonić otwarć widokowych na wartościowe obiekty wokół placu m.in. Zespół klasztorny, Pałac Mushama.

Poza rabatami kwiatów zaproponowano wysokie donice w których umieszczone są drzewa, aby podkreślić główne ciągi piesze oraz stworzyć więcej cienia na placu.

Koncepcja projektowa

2019