Przestrzeń publiczna

Park społeczny
Lokalizacja: Niepołomice
Powierzchnia: 10 000 m2

Zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania Parku w Niepołomicach. Główne założenia to zwiększenie terenów zieleni spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne oraz utworzenie wysoko rozwiniętej przestrzeni społecznej. Teren opracowania znajduje się w bliskim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Najistotniejszym elementem w projekcie było utworzenie stref wypoczynkowych oraz rekreacyjnych dla mieszkańców.

Kolejnym zamierzeniem jest stworzenie parku jako „zielonych płuc miasta” dlatego większa część powierzchni placu została zagospodarowana jako teren zieleni. Walor przyrodniczy w każdej ze stref parku pełni odmienne funkcje. Wzdłuż granicy parku utworzono izolację roślinną aby osłonić teren od miejsc sąsiadujących jak i stworzyć izolacje ochronną przed zwierzętami. Roślinność pełni w założeniu funkcję reprezentacyjną oraz wypoczynkową. Ze względu na brak drzewostanu, konieczne jest posadzenie sporej ilości różnych gatunków drzew aby w upalne dni dawały cień osobom uczęszczającym. Trasy spacerowe i komunikacja dla rowerzystów są umieszczone w różnych strefach parku aby teren zieleni był dostępny dla wszystkich grup wiekowych i aktywności sportowej.

Założeniem projektu jest stworzenie nowoczesnego parku miejskiego, który nie będzie odbiegał od europejskich terenów zieleni i stał się miejską przestrzenią zieleni w której będzie miejsce na rekreacje, wypoczynek, zabawę, interakcje społeczne oraz kulturę i edukację. Przestrzeń została podzielona na strefy o różnych funkcjach i przeznaczeniu. Mimo wydzielenia przestrzeni, każda ma swój atut dla którego inspiracją były potrzeby mieszkańców. Należy podkreślić fakt, że mimo różnorodnych stref, projekt tworzy przemyślaną i harmonijną całość.

Koncepcja projektowa

2018