Ogród Taras
Lokalizacja: Płock
Powierzchnia: 1 100 m2

Z uwagi na teren mieszczący się na obszarze pozamiejskim zaproponowano styl nowoczesny z przewagą naturalistycznych nasadzeń. Przez kształt rabat, pionową strukturę roślinności oraz powiązanie tarasu z kompozycją roślin otrzymano uporządkowaną przestrzeń.

Przestrzeń podzielono na dwie strefy: reprezentacyjną-frontową oraz rekreacyjną, część znajdująca się za domem. Kompozycja ogrodu została oparta na liniach prostych, ścieżki tworzą płyty betonowe. Głównym miejscem wypoczynku jest duży taras z pergolą. Zadaszenie poziome w postaci płótna, ma chronić przed deszczem, a w słoneczne dni zwijamy materiał, aby do domu dotarło jak najwięcej słońca.

Ze względu na brak czasu Inwestorów na pielęgnację ogrodu, dobraliśmy mało wymagające nasadzenie, w przewadze iglaków. Dominuje tu flora krzewiasta m.in. jałowce, sosny górskie, trawy ozdobne. Kilka gatunków drzew tworzących szkielet ogrodu, został dopełniony barwnymi nasadzeniami wielosezonowych roślin.

Koncepcja projektowa ogrodu

2018