Przestrzeń publiczna

Instytut Biologii Doświadczalnej
Lokalizacja: Ochota, Warszawa
Powierzchnia: 2 000 m2

Projekt zakłada przekształcenie istniejącego zieleńca w przestrzeń do wspólnego wypoczynku studentów i naukowców. Na obszarze 1500 m2 wytyczono ścieżki, które łączą okalające go budynki. Stworzono tam miejsce dla dużej powierzchni trawnika, na którym w przyszłości mogą odbywać się imprezy na świeżym powietrzu.

Wzdłuż ciągów komunikacyjnych zaprojektowano miejsca na drewniane ławki. W projekcie zachowano istniejącą zieleń i uzupełniono ją o nowe gatunki, które będą miały doskonałe warunki do wzrostu. Centralnym punktem tej przestrzeni jest zbiornik wodny, wytyczony na miejscu jednego z czterech istniejących obecnie.

Całość kompozycji układu ścieżek i roślin wzorowana jest na logotypie Instytutu biologii doświadczalnej w Warszawie, który swoim kształtem przypomina neuron.

Koncepcja projektowa

2020