Kategoria projektu: Przestrzenie publiczne

Zieleń osiedlowa

Przedstawiamy projekt wykonany dla Wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie. Głównym założeniem koncepcji zagospodarowania osiedla jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. Zróżnicowanie gatunkowo rośliny oparte na naturalistycznych kształtach tworzą tło dla architektury z lat 70-tych. Linearne kształty rabat podkreślone niskimi żywopłotami z laurowiśni I cisu. Formowane graby wzdłuż ogrodzenia osłaniają część wypoczynkową mieszkańców od ruchliwej drogi w …

Zieleń osiedlowa Read More »

Park społeczny

Zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania Parku w Niepołomicach. Główne założenia to zwiększenie terenów zieleni spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne oraz utworzenie wysoko rozwiniętej przestrzeni społecznej. Teren opracowania znajduje się w bliskim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Najistotniejszym elementem w projekcie było utworzenie stref wypoczynkowych oraz rekreacyjnych dla mieszkańców. Kolejnym zamierzeniem jest stworzenie parku jako „zielonych płuc …

Park społeczny Read More »

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Projekt zakłada przekształcenie istniejącego zieleńca w przestrzeń do wspólnego wypoczynku studentów i naukowców. Na obszarze 1500 m2 wytyczono ścieżki, które łączą okalające go budynki. Stworzono tam miejsce dla dużej powierzchni trawnika, na którym w przyszłości mogą odbywać się imprezy na świeżym powietrzu. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych zaprojektowano miejsca na drewniane ławki. W projekcie zachowano istniejącą zieleń …

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Read More »

Sejm RP

Zakresem opracowania jest projekt koncepcyjny zagospodarowania zieleni przy budynku Senatu i Sejmu w Warszawie. Główne założenia to rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne oraz utworzenie stref wypoczynku wśród różnorodnej zieleni. Wyodrębnione miejsce zieleni znajduję się w zacisznym miejscu w sąsiedztwie parku, naszym celem było wyeksponowanie jego walorów tworząc reprezentacyjne miejsce spotkań. Charakter miejsca tworzy mała architektura w postaci …

Sejm RP Read More »