Zieleń przy uczelni PWSZ

Ideą projektowanego budynku było stworzenie minimalistycznego obiektu publicznego na  miarę  współczesnych  czasów,  który wpisze się w  otoczenie a także będzie stanowić lokalną dominantę architektoniczną. Założenie projektowe elewacji miało na celu  uzyskanie  efektu  ożywienia  poprzez dodanie odważniejszych barw. Kolor stalowy ma podkreślić powagę oraz dostojność Uczelni Wyższej natomiast  czerwień  ma  kojarzyć  się z  dynamizmem i  młodością. Elementy dopełniające to  m. in. kod binarny (01) nawiązujący do kierunków technicznych oraz logo Uczelni wykonane w ten sam sposób. Od południowej strony elewacje pokryto trójwymiarowymi cyframi które tworzą obraz 3D podświetlany w nocy w  efekcie  którego  pojawi się  logo uczelni. W projekcie wykorzystano dach pracowni jako miejsce do wypoczynku i lektury dla użytkowników budynku co daje także możliwość połączenia z bufetem który mieści się na parterze. W części reprezentacyjnej charakterystycznym elementem jest połać trawnika z drzewami platanu, którego ukształtowanie w formie łagodnie wznoszących się i opadających wstęg mają przypominać znak nieskończoności. Zieleń nowo projektowanego zespołu to bardzo ważny element przestrzenny aranżacji, stanowi integralną część jego idei i kompozycji. Strefa roślinna ma zwiększyć przestrzeń wypoczynkową oraz wyróżnić przestrzeń na tle innych budynków publicznych w mieście. Ekologiczny wymiar zagospodarowania oprócz zielonego dachu i zieleni, współdzielą również panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu głównego budynku. Windę osobową umieszczono wewnątrz budynku przy holu głównym.

Comments are closed.