Plac Miejski

Zakresem opracowania jest projekt koncepcyjny zagospodarowania Placu Wolności we Włocławku. Główne założenia to rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne oraz utworzenie wysoko rozwiniętej przestrzeni społecznej.

Teren opracowania wyróżnia bardzo dobra lokalizacja którym jest ścisłe centrum miasta. Aby wykorzystać jego potencjał oraz wyeksponować przestrzeń publiczną najistotniejszym elementem w projekcie było utworzenie stref wypoczynkowych oraz rekreacyjnych dla mieszkańców i turystów. W strefach placu powinny być utworzone otwarcia widokowe na wartościowe obiekty wokół placu m.in. Zespół klasztorny, Pałac Mushama.

Kolejnym zamierzeniem jest stworzenie placu jako „zielonych płuc miasta” dlatego większa część powierzchni placu została zagospodarowana jako teren zieleni. Walor przyrodniczy w każdej ze stref parku pełni odmienne funkcje. Naszym zdaniem należy wykorzystać elementy charakterystyczne dla tożsamości miasta Włocławek którymi są m.in. wyroby ceramiczne, prace włocławskich artystów, rzeka Wisła lub urozmaicony krajobraz przyrodniczy. Zaprojektowano mozaikę na nawierzchni w kształcie haftu kujawskiego, kojarzonego od dziesięcioleci z ceramiką Włocławka. Charakterystyczna mała architektura to siedziska w kształcie filiżanek z fajansu Włocławek. Duża przestrzeń oznaczona wąskimi okręgami nawierzchni betonowej może być miejscem wystąpień oraz spotkań artystów, bądź spełniać rolę widowni w czasie występów artystycznych. Takie elementy zagospodarowania Placu Wolności nadadzą autentyczność temu miejscu, niepowtarzalny charakter który zwiększy konkurencyjność tego obszaru względem innych skupisk usługowo-handlowych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie. Na osi widokowej w stronę Starówki zaprojektowano płytki zbiornik wodny z fontannami oraz zrewitalizowano pompę ręczną, z której mogą korzystać zwiedzający. Wolna przestrzeń na deptaku umożliwia organizowanie targów świątecznych, pokazów tanecznych, filmowych itd. Zaprojektowano również miejsca na ławki oraz kosze na śmieci przy głównym ciągu pieszym.

Comments are closed.