Ogród leśny na skarpie

Zróżnicowane ukształtowanie terenu to niemałe wyzwanie dla architekta krajobrazu. Działka mieści się na terenie o wyraźniej różnicy terenu. Dodatkowym utrudnieniem przy projektowaniu stanowił fakt, iż część działki wchodzi w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jar Rosicy. Mimo to w Płocku powstał kolejny interesujący projekt zagospodarowania zieleni. Ogród podzielono na dwie części: frontową- znajdującą się wyżej, względem reszty terenu oraz rekreacyjną- swobodą. W pierwszej części zaprojektowano podjazd w którym dominują modernistyczne linie i formy. Roślinność, która została tam zaplanowana to w głównej mierze podkreślające awangardowy budynek trawy ozdobne, hortensje i bukszpany. Dalsza część ogrodu w swobodny sposób komponuje się z ukształtowaniem terenu, oparta na miękkich liniach i naturalistycznym charakterze.  Obszar ten w znacznej części jest pokryty roślinnością wysoką, uzupełniliśmy skarpę nasadzeniami niskimi w przewadze kopytnik, dąbrówka, barwinek, irga, bodziszek, suchodrzew, runianka. W strefie leśnej zaplanowano m.in. miejsce na ognisko i wypoczynkowy podest drewniany. Ważnym elementem dla inwestorów, było umieszczenie, w części rekreacyjnej ogrodu, warzywnika, w którym to mogliby samodzielnie hodować własne owoce czy warzywa.