Hotel Petropol

Zieleń o funkcji reprezentacyjnej przy hotelu Petropol. Kompozycja oparta jest na prostych i geometrycznych kształtach wynikających z architektury budynku. Założenie to zostało zrealizowane poprzez wprowadzenie nasadzeń zieleni wysokiej jak i niskiej. Pas zieleni oddzielający pas drogowy wypełniono wysokim drzewostanem Grabów 'Fastigiata' a ich uzupełnieniem są rośliny okrywowe. Pasy żywopłotów podkreślają geometryczność kompozycji. Zastosowano w projekcie mało wymagające rośliny sprawdzające się w przestrzeni miejskiej m.in. robinie akacjową, berberysy, trawy ozdobne. Nasadzenia są pięknym akcentem który wzbogaca miejski krajobraz dzięki dynamicznej zmienności projektowanych nasadzeń.